Publikácie a výstupy projektu

  • Kovalčík M., Lichý J., Šulek R., 2016: Možnosti outsourcingu v lesnom hospodárstve v slovenských podmienkach, In. Hajdúchová a kol.: Finančná výkonnosť lesných podnikov, Zborník vedeckých prác, Zvolen 2016, ISBN 978-80-228-2919-9, 10 s. (v pdf)
  • Šulek R., Lichý J., Kovalčík M., 2016: Charakter a faktory trhu s lesníckymi službami, In.: Kovalčík M., Moravčík M., 2016: Aktuálne otázky lesníckej politiky a ekonomiky, Zborník z odborného seminára, Zvolen 2016, ISBN 978-80-8093-225-1, 9 s. (v pdf)
  • Kovalčík M., 2016: Ekonomické výsledky LH SR v roku 2015, In.: Kovalčík M., Moravčík M., 2016: Aktuálne otázky lesníckej politiky a ekonomiky, Zborník z odborného seminára, Zvolen 2016, ISBN 978-80-8093-225-1, 13 s. (v pdf)
  • Kovalčík M., Moravčík M., 2016: Aktuálne otázky lesníckej politiky a ekonomiky, Zborník z odborného seminára, Zvolen 2016, ISBN 978-80-8093-225-1, 152 s. (v pdf)