Publikácie a výstupy projektu

 

 • Kovalčík M., 2017: Ekonomické výsledky LH SR v roku 2016, In.: Kovalčík M., Moravčík M., Sarvašová Z., 2017: Aktuálne otázky lesníckej politiky a ekonomiky, Zborník z odbornej konferencie, Zvolen 2017, ISBN 978-80-8093-237-4, s. 5-16. (v pdf)
 • Sujová K., Kovalčík M., 2017: Vývoj podnikateľského sektora v lesnom hospodárstve SR – obchodné spoločností, In.: In.: Kovalčík M., Moravčík M., Sarvašová Z., 2017: Aktuálne otázky lesníckej politiky a ekonomiky, Zborník z odbornej konferencie, Zvolen 2017, ISBN 978-80-8093-237-4, s. 17-22. (v pdf)
 • Kovalčík M., 2017: Efficiency of outsourcing in the Slovak forestry – data and facts, In.: Forest Science for sustainable development of forests, IUFRO International scientific conference, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Book of abstracts, ISBN 978-99938-56-38-2, s. 84. (v pdf)
 • Kovalčík M., Moravčík M., 2017: Aktuálne otázky lesníckej politiky a ekonomiky, Zborník z odbornej konferencie, Zvolen 2017, ISBN 978-80-8093-237-4, 117 s. (v pdf)
 • Kovalčík M., 2017: Efficiency of the Slovak forestry in comparison to other European countries: An application of Data Envelopment Analysis, Central European Forestry Journal 64, DOI: 10.1515/forj-2017-0026 (v pdf)
 • Sujová K., Kovalčík M., 2017: Vývoj podnikateľského sektora v lesnom hospodárstve SR – samostatne zárobkovo činné osoby, In. Hajdúchová a kol.: Financovanie podnikov v lesnom hospodárstve, Zborník vedeckých prác, Zvolen 2017, ISBN 978-80-228-3007-2, s.124-131 (v pdf)
 • Kovalčík M., 2017: Daň z lesných pozemkov a jej vplyv na efektívnosť obhospodarovania lesov, In. Hajdúchová a kol.: Financovanie podnikov v lesnom hospodárstve, Zborník vedeckých prác, Zvolen 2017, ISBN 978-80-228-3007-2, s.194-200 (v pdf)

 

 • Kovalčík M., Lichý J., Šulek R., 2016: Možnosti outsourcingu v lesnom hospodárstve v slovenských podmienkach, In. Hajdúchová a kol.: Finančná výkonnosť lesných podnikov, Zborník vedeckých prác, Zvolen 2016, ISBN 978-80-228-2919-9, 10 s. (v pdf)
 • Šulek R., Lichý J., Kovalčík M., 2016: Charakter a faktory trhu s lesníckymi službami, In.: Kovalčík M., Moravčík M., 2016: Aktuálne otázky lesníckej politiky a ekonomiky, Zborník z odborného seminára, Zvolen 2016, ISBN 978-80-8093-225-1, 9 s. (v pdf)
 • Kovalčík M., 2016: Ekonomické výsledky LH SR v roku 2015, In.: Kovalčík M., Moravčík M., 2016: Aktuálne otázky lesníckej politiky a ekonomiky, Zborník z odborného seminára, Zvolen 2016, ISBN 978-80-8093-225-1, 13 s. (v pdf)
 • Kovalčík M., Moravčík M., 2016: Aktuálne otázky lesníckej politiky a ekonomiky, Zborník z odborného seminára, Zvolen 2016, ISBN 978-80-8093-225-1, 152 s. (v pdf)