Odborný seminár - AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LH SR 2016

Cieľom seminára bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Osobitná pozornosť sa zamerala na problematiku riešenú v rámci APVV projektu OUTSOURC – socioekonomickú situáciu dodávateľov lesníckych služieb a efektívnosť outsourcingu v lesnom hospodárstve a projektu GreenWOOD zameraného na hodnotenie materiálových tokov vrátane kvantifikácie viazania CO2 na všetkých úrovniach spracovania drevnej suroviny.

Program odborného seminára (v pdf)

  • Ekonomické výsledky lesného hospodárstva SR 2015 (v pdf) Miroslav Kovalčík – Národné lesnícke centrum
  • Charakter a faktory trhu s lesníckymi službami (v pdf) - Rastislav Šulek – Technická univerzita vo Zvolene
  • Inovácie u kontraktorov lesníckych služieb na Slovensku (v pdf) - Martina Štěrbová – Technická univerzita vo Zvolene
  • Proces FOREST EUROPE – aktuálny pracovný program a trendy (v pdf) - Igor Vizslai, Lucia Ambrušová – Národné lesnícke centrum, LUB Forest Europe
  • Výskum využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky (v pdf) - Martin Moravčík – Národné lesnícke centrum
  • Vývoj trhu a cien v stredoeurópskom priestore (v pdf) - Miloš Gejdoš – Technická univerzita vo Zvolene
  • Analýza potenciálu Slovenska pre využitie princípov zelenej ekonomiky v lesníckom sektore - Zuzana Sarvašová – Národné lesnícke centrum
  • Ekonomické zhodnotenie produkčných schopnosti douglasky (v pdf- Jozef Tutka